Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 31-05-2018: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-05-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018 - 2019. (từ trang 03 đến trang 07)
04-05-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018 - 2019. (từ trang 08 đến trang 13)
21-05-2018 Quyết định số 1655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 19)
24-05-2018 Quyết định số 1708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. (từ trang 20 đến trang 28)
13-04-2018 Quyết định số 1245/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định. (từ trang 29 đến trang 39)
14-05-2018 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2018. (từ trang 40 đến trang 44)
14-05-2018 Quyết định số 1589/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. (từ trang 45 đến trang 92)
17-05-2018 Quyết định số 1615/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh và phân công trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được Luật giao. (từ trang 93 đến trang 97)
17-05-2018 Quyết định số 1629/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội các HTX và Doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2020. (từ trang 98 đến trang 99)
17-05-2018 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022. (từ trang 100 đến trang 102)
25-05-2018 Quyết định số 1734/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 103 đến trang 114)
17-05-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 115 đến trang 119)
23,402,237 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner