Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 41 + 42 xuất bản ngày 07-08-2018: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 22)
19-07-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 23 đến trang 25)
19-07-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Chính sách ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh về Chính sách phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 26 đến trang 27)
20-07-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 28 đến trang 34)
19-07-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đổi các thôn thuộc thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ thành khu phố. (từ trang 35 đến trang 36)
06-07-2018 Quyết định số 2281/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển huyện Hoài Nhơn. (từ trang 37 đến trang 43)
10-07-2018 Quyết định số 2320/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu - chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017. (từ trang 44 đến trang 64)
16-07-2018 Quyết định số 2390/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phía Bắc công viên Khoa học, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 65 đến trang 68)
16-07-2018 Quyết định số 2391/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư mở rộng phía Tây Bắc khu tái định cư Quy Hòa, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 69 đến trang 72)
24-07-2018 Quyết định số 2467/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2018. (từ trang 73 đến trang 74)
24-07-2018 Quyết định số 2474/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh kế hoạch năm 2018 hỗ trợ xây dựng nông thôn mới huyện Phù Mỹ. (từ trang 75 đến trang 77)
24-07-2018 Quyết định số 2477/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2018 hỗ trợ xây dựng nông thôn mới huyện Phù Mỹ và Vân Canh. (từ trang 78 đến trang 88)
25-07-2018 Quyết định số 2504/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2022 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 89 đến trang 101)
26-07-2018 Quyết định số 2516/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh năm 2019. (từ trang 102 đến trang 107)
30-07-2018 Quyết định số 2540/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh. (từ trang 108 đến trang 116)
19-07-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 117 đến trang 119)
23,582,741 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner