Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 10-08-2018: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 05)
19-07-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 và năm 2018 ( nguồn vốn của tỉnh). (từ trang 06 đến trang 16)
19-07-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 17 đến trang 22)
19-07-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hạn do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 23 đến trang 28)
19-07-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa/năm và các loại cây trồng khác có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 29 đến trang 31)
19-07-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định,giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 32 đến trang 34)
19-07-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 35 đến trang 78)
19-07-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 - Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt. (từ trang 79 đến trang 101)
19-07-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020. (từ trang 102 đến trang 104)
19-07-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính. (từ trang 105 đến trang 107)
19-07-2018 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp xã, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 108 đến trang 115)
30-07-2018 Quyết định số 2541/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thuyết minh và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm điều trị vô sinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định". (từ trang 116 đến trang 119)
23,398,025 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner