Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 21-02-2019: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-01-2019 Quyết định số 296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 16)
01-02-2019 Quyết định số 405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục và phân loại đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 17 đến trang 25)
14-02-2019 Quyết định số 448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 26 đến trang 27)
14-02-2019 Quyết định số 450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 16/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Định về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới". (từ trang 28 đến trang 47)
14-02-2019 Quyết định số 451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 16/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Định về công tác dân số trong tình hình mới". (từ trang 48 đến trang 63)
23-01-2019 Quyết định số 259/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2019. (từ trang 64 đến trang 78)
30-01-2019 Quyết định số 343/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 79 đến trang 89)
31-01-2019 Quyết định số 393/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. (từ trang 90 đến trang 97)
01-02-2019 Quyết định số 418/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6. (từ trang 98 đến trang 101)
14-02-2019 Quyết định số 452/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 102 đến trang 111)
15-02-2019 Quyết định số 456/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019. (từ trang 112 đến trang 117)
15-02-2019 Quyết định số 471/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2019 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. (từ trang 118 đến trang 119)
23,484,291 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner