Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 01-01-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 03 đến trang 09)
10-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách năm 2015. (từ trang 10 đến trang 41)
10-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015. (từ trang 42 đến trang 73)
10-12-2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013. (từ trang 74 đến trang 92)
10-12-2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá bán nước máy cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn năm 2015 - 2020 do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bình Định cung cấp. (từ trang 93 đến trang 96)
10-12-2014 Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 97 đến trang 100)
10-12-2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục công trình dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 101 đến trang 108)
10-12-2014 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2015. (từ trang 109 đến trang 111)
10-12-2014 Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015. (từ trang 112 đến trang 115)
10-12-2014 Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. (từ trang 116 đến trang 119)
23,495,276 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner