Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 15-01-2015: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 05 đến trang 12)
18-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách huyện năm 2015. (từ trang 13 đến trang 15)
18-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015. (từ trang 16 đến trang 21)
18-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc phê chuẩn định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn và dự toán kinh phí phục vụ các hoạt động của HĐND huyện năm 2015. (từ trang 22 đến trang 30)
26-12-2014 Quyết định số 4418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển chuyển nguồn sang năm 2014. (từ trang 31 đến trang 32)
26-12-2014 Quyết định số 4420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão lụt năm 2013. (từ trang 33 đến trang 34)
26-12-2014 Quyết định số 4421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2014. (trang 35)
27-12-2014 Quyết định số 4426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão lụt năm 2013. (từ trang 36 đến trang 37)
29-12-2014 Quyết định số 4460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 38 đến trang 46)
30-12-2014 Quyết định số 4482/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 47 đến trang 48)
31-12-2014 Quyết định số 4514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2014. (từ trang 49 đến trang 53)
31-12-2014 Quyết định số 4520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. (trang 54)
31-12-2014 Quyết định số 4541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2015 (Nguồn vốn của tỉnh). (từ trang 55 đến trang 56)
08-01-2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 57 đến trang 59)
08-01-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế tai nạn giao thông do xe mô tô, xe gắn máy gây ra trên địa bàn tỉnh. (từ trang 60 đến trang 63)
25-12-2014 Quyết định số 4347/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng thành Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định. (từ trang 64 đến trang 65)
25-12-2014 Quyết định số 4378/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Hội đồng quản trị Trường Đại học Quang Trung nhiệm kỳ 2015 - 2020. (từ trang 66 đến trang 68)
29-12-2014 Quyết định số 4455/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 4063/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 69 đến trang 72)
30-12-2014 Quyết định số 4470/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. (từ trang 73 đến trang 74)
30-12-2014 Quyết định số 4477/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà làm việc các cơ quan chuyên môn của tỉnh. (trang 75)
31-12-2014 Quyết định số 4506/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề "Người Việt Nam du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh. (từ trang 76 đến trang 87)
31-12-2014 Quyết định số 4540/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng thành tích các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong quý 4 năm 2014. (từ trang 88 đến trang 89)
31-12-2014 Quyết định số 4542/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án Bình ổn giá và tăng cường công tác quản lý giá trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015. (từ trang 90 đến trang 99)
31-12-2014 Quyết định số 4543/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu kinh phí đặt hàng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với hoạt động thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn năm 2014. (từ trang 100 đến trang 101)
31-12-2014 Quyết định số 4550/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Hội nghị của tỉnh. (từ trang 102 đến trang 107)
08-01-2015 Quyết định số 28/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ mua bảo hiểm y tế đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 108 đến trang 110)
18-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. (từ trang 111 đến trang 113)
18-12-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. (từ trang 114 đến trang 116)
18-12-2014 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. (từ trang 117 đến trang 119)
23,495,405 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner