Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 25-01-2015: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công tác phối hợp đảm bảo an ninh - trật tự khu vực các Cảng biển trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. (từ trang 03 đến trang 13)
14-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 25)
08-01-2015 Quyết định số 31/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 26 đến trang 40)
09-01-2015 Quyết định số 43/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. (từ trang 41 đến trang 55)
31-12-2014 Quyết định số 4529/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án 'Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 56 đến trang 110)
08-01-2015 Quyết định số 29/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chế độ mua bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 111 đến trang 114)
09-01-2015 Quyết định số 44/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách Võ sư phụ trách các lò võ phục vụ khách tham quan du lịch nhận tiền hỗ trợ của tỉnh năm 2015. (từ trang 115 đến trang 116)
13-01-2015 Quyết định số 84/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Bình Định. (từ trang 117 đến trang 119)
23,495,344 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner