Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 25-01-2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 34)
08-01-2015 Quyết định số 32/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 35 đến trang 42)
13-01-2015 Quyết định số 92/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2015. (từ trang 43 đến trang 91)
13-01-2015 Quyết định số 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015. (từ trang 92 đến trang 101)
19-01-2015 Quyết định số 133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định. (từ trang 102 đến trang 103)
13-01-2015 Quyết định số 97/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 104 đến trang 111)
15-01-2015 Quyết định số 117/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015. (từ trang 112 đến trang 115)
19-01-2015 Quyết định số 131/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch huy động vốn đầu tư và cho vay đầu tư năm 2015 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. (từ trang 116 đến trang 117)
19-01-2015 Quyết định số 132/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục cho vay đầu tư năm 2015 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. (từ trang 118 đến trang 119)
23,495,339 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner