Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 10-02-2015: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 14)
22-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thời hạn gửi báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước các đơn vị hành chính, sự nghiệp khối tỉnh. (từ trang 15 đến trang 16)
22-01-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. (từ trang 17 đến trang 20)
28-01-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định đối với đá granite các loại. (từ trang 21 đến trang 23)
21-01-2015 Quyết định số 149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 24 đến trang 47)
02-02-2015 Quyết định số 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Định. (từ trang 48 đến trang 58)
26-01-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. (từ trang 59 đến trang 61)
30-12-2014 Quyết định số 4494/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2015. (từ trang 62 đến trang 74)
19-01-2015 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 75 đến trang 77)
20-01-2015 Quyết định số 136/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng giống lúa xác nhận dự phòng thiên tai năm 2014 của tỉnh đã xuất hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh khắc phục thiệt hại lũ lụt, phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015. (từ trang 78 đến trang 79)
20-01-2015 Quyết định số 139/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2014 - 2019. (từ trang 80 đến trang 81)
23-01-2015 Quyết định số 182/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn. (từ trang 82 đến trang 85)
27-01-2015 Quyết định số 232/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ I - năm 2015 tỉnh Bình Định. (từ trang 86 đến trang 91)
27-01-2015 Quyết định số 241/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình phê duyệt Quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2014. (từ trang 92 đến trang 114)
30-01-2015 Quyết định số 326/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho ngành Nông nghiệp. (từ trang 115 đến trang 117)
02-02-2015 Quyết định số 348/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định năm 2015. (từ trang 118 đến trang 119)
23,495,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner