Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 28-02-2015: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-02-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 12)
04-02-2015 Quyết định số 387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định. (từ trang 13 đến trang 24)
05-02-2015 Quyết định số 423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2016" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 25 đến trang 30)
06-02-2015 Quyết định số 464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn II (2015 - 2016) và các năm tiếp theo. (từ trang 31 đến trang 45)
30-01-2015 Quyết định số 319/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. (từ trang 46 đến trang 57)
02-02-2015 Quyết định số 334/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định. (từ trang 58 đến trang 69)
02-02-2015 Quyết định số 342/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. (từ trang 70 đến trang 75)
02-02-2015 Quyết định số 343/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 07 thủ tục hành chính mới ban hành; 24 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 76 đến trang 81)
02-02-2015 Quyết định số 345/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị doanh nhân Đất Võ. (từ trang 82 đến trang 83)
03-02-2015 Quyết định số 370/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn thực hiện chính sách cấp muối Iốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2015. (từ trang 84 đến trang 87)
05-02-2015 Quyết định số 420/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020. (từ trang 88 đến trang 89)
05-02-2015 Quyết định số 430/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính". (từ trang 90 đến trang 96)
06-02-2015 Quyết định số 461/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định. (từ trang 97 đến trang 112)
06-02-2015 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình: Tổ hợp "Không gian khoa học". (từ trang 113 đến trang 114)
11-02-2015 Quyết định số 532/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác du lịch Bình Định năm 2015. (từ trang 115 đến trang 119)
23,495,283 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner