Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 20-03-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-03-2015 Quyết định số 741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 10)
11-03-2015 Quyết định số 810/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014. (từ trang 11 đến trang 14)
11-03-2015 Quyết định số 812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội. (từ trang 15 đến trang 16)
13-03-2015 Quyết định số 845/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2015 cho Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC. (từ trang 17 đến trang 18)
16-03-2015 Quyết định số 877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 19 đến trang 24)
26-02-2015 Quyết định số 673/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Khai thác, thu mua, xuất khẩu cá ngừ đại dương tỉnh Bình Định. (từ trang 25 đến trang 26)
06-03-2015 Quyết định số 733/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014 tỉnh Bình Định. (từ trang 27 đến trang 75)
10-03-2015 Quyết định số 776/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (khoa Ung bướu) thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh". (từ trang 76 đến trang 82)
10-03-2015 Quyết định số 799/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. (từ trang 83 đến trang 90)
12-03-2015 Quyết định số 825/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 91 đến trang 95)
23,495,231 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner