Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 11-04-2015: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-03-2015 Quyết định số 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước của tỉnh. (từ trang 03 đến trang 15)
20-03-2015 Quyết định số 959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" của tỉnh Bình Định. (từ trang 16 đến trang 33)
20-03-2015 Quyết định số 962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn thu khác phát sinh trong thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015. (từ trang 34 đến trang 36)
17-03-2015 Quyết định số 890/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bình Định năm 2014. (từ trang 37 đến trang 72)
17-03-2015 Quyết định số 899/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2015 Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp Bình Định (WB3). (từ trang 73 đến trang 77)
18-03-2015 Quyết định số 905/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2015. (từ trang 78 đến trang 79)
18-03-2015 Quyết định số 912/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính". (từ trang 80 đến trang 82)
19-03-2015 Quyết định số 924/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định. (từ trang 83 đến trang 94)
20-03-2015 Quyết định số 956/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông dưới hình thức "Sao y bản chính". (từ trang 95 đến trang 97)
23-03-2015 Quyết định số 979/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong năm 2015. (từ trang 98 đến trang 99)
25-03-2015 Quyết định số 1011/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035, hợp phần quy hoạch phát triển hệ thống điện 110Kv. (từ trang 100 đến trang 113)
25-03-2015 Quyết định số 1015/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu ga đi cáp treo thuộc Khu lấn biển Mũi Tấn, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 114 đến trang 117)
26-03-2015 Quyết định số 1052/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mức phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. (từ trang 118 đến trang 119)
23,495,317 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner