Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 25-04-2015: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-04-2015 Quyết định số 1184/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp chủ sở hữu và phê duyệt Đề án tiếp nhận chức năng chủ sở hữu, quản lý, vận hành Hệ thống thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn. (từ trang 04 đến trang 05)
09-04-2015 Quyết định số 1233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên giai đoạn 2015 - 2018. (từ trang 06 đến trang 13)
09-04-2015 Quyết định số 1237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. (từ trang 14 đến trang 20)
15-04-2015 Quyết định số 1307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 21 đến trang 22)
20-04-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. (từ trang 23 đến trang 25)
26-03-2015 Quyết định số 1036/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Nghiên cứu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định" triển khai thực hiện trong năm 2015 - 2016. (trang 26)
26-03-2015 Quyết định số 1039/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thoát nước thành phố Quy Nhơn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 có tính đến biến đổi khí hậu. (từ trang 27 đến trang 32)
31-03-2015 Quyết định số 1109/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện Dự án Tổ hợp lọc, hóa dầu Nhơn Hội. (từ trang 33 đến trang 42)
01-04-2015 Quyết định số 1136/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2015 của Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường. (từ trang 43 đến trang 46)
02-04-2015 Quyết định số 1146/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Cát Trinh (thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). (từ trang 47 đến trang 48)
02-04-2015 Quyết định số 1153/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Phú Phong (thị trấn Phú Phong và vùng phụ cận) đến năm 2030 theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV. (từ trang 49 đến trang 57)
03-04-2015 Quyết định số 1174/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Hè Thu năm 2015. (từ trang 58 đến trang 61)
08-04-2015 Quyết định số 1231/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương Dự án Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. (từ trang 62 đến trang 63)
13-04-2015 Quyết định số 1278/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới An Phú Thịnh. (từ trang 64 đến trang 73)
15-04-2015 Quyết định số 1301/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 74 đến trang 75)
16-04-2015 Quyết định số 1329/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn bổ sung Quỹ giải quyết việc làm địa phương năm 2015. (từ trang 76 đến trang 78)
17-04-2015 Quyết định số 1355/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định năm 2015. (từ trang 79 đến trang 85)
17-04-2015 Quyết định số 1358/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2015 - 2016 tại tỉnh Bình Định. (từ trang 86 đến trang 94)
20-04-2015 Quyết định số 1380/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS và tổ chức cụm thi địa phương Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại tỉnh Bình Định. (từ trang 95 đến trang 104)
20-04-2015 Quyết định số 1383/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án: Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2), Hạng mục 1: Thoát nước mưa, thu gom nước thải, Hạng mục 2: Nhà máy xử lý nước thải; Hạng mục 3: Quản lý chất thải rắn, Hạng mục 5: Quỹ quay vòng và Chương trình vệ sinh trường học; Hạng mục 6: Tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án. (từ trang 105 đến trang 110)
24-04-2015 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo đính chính Công báo số 27 + 28 ngày 18/4/2015. (trang 111)
23,495,270 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner