Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 14-05-2015: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-04-2015 Quyết định số 1398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 12)
24-04-2015 Quyết định số 1468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định. (từ trang 13 đến trang 19)
27-04-2015 Quyết định số 1495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 20 đến trang 24)
27-04-2015 Quyết định số 1507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. (từ trang 25 đến trang 28)
04-05-2015 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến Bộ luật Lao động năm 2012 và Luật Việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 29 đến trang 33)
25-04-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015. (từ trang 34 đến trang 39)
23-04-2015 Quyết định số 1430/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định. (từ trang 40 đến trang 41)
24-04-2015 Quyết định số 1435/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. (từ trang 42 đến trang 53)
24-04-2015 Quyết định số 1438/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình điểm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và Tây Sơn năm 2015. (từ trang 54 đến trang 55)
24-04-2015 Quyết định số 1444/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Công trình: Khu du lịch Thủy liệu pháp Kỳ Co - Nhơn Hội. (từ trang 56 đến trang 61)
24-04-2015 Quyết định số 1469/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. (từ trang 62 đến trang 68)
27-04-2015 Quyết định số 1491/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015. (từ trang 69 đến trang 75)
27-04-2015 Quyết định số 1506/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 76 đến trang 87)
22-04-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. (từ trang 88 đến trang 92)
22-04-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh. (từ trang 93 đến trang 95)
23,495,355 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner