Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 37 + 38 xuất bản ngày 10-07-2015: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-07-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 09)
19-06-2015 Quyết định số 2123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. (từ trang 10 đến trang 13)
25-06-2015 Quyết định số 2201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015. (từ trang 14 đến trang 15)
30-06-2015 Quyết định số 2327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. (từ trang 16 đến trang 24)
17-06-2015 Quyết định số 2055/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trợ cấp chế độ một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia. (từ trang 25 đến trang 30)
17-06-2015 Quyết định số 2075/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Tây Sơn và huyện Hoài Ân. (từ trang 31 đến trang 37)
19-06-2015 Quyết định số 2092/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014, xã An Tân, huyện An Lão. (từ trang 38 đến trang 40)
19-06-2015 Quyết định số 2130/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2014. (từ trang 41 đến trang 42)
24-06-2015 Quyết định số 2193/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện tuyên truyền, vận động, giải thích và đối thoại với các hộ dân thôn Hải Giang về việc di dời, giải phóng mặt bằng xây dựng Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn. (từ trang 43 đến trang 45)
24-06-2015 Quyết định số 2194/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 46 đến trang 47)
25-06-2015 Quyết định số 2200/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2015 của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP) tỉnh Bình Định. (từ trang 48 đến trang 57)
26-06-2015 Quyết định số 2283/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Cát Khánh (thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). (từ trang 58 đến trang 59)
29-06-2015 Quyết định số 2300/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục và kinh phí triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án khuyến công năm 2015 sử dụng từ nguồn kinh phí của địa phương. (từ trang 60 đến trang 62)
29-06-2015 Quyết định số 2318/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa. (từ trang 63 đến trang 67)
29-06-2015 Quyết định số 2319/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh. (từ trang 68 đến trang 72)
29-06-2015 Quyết định số 2320/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn. (từ trang 73 đến trang 76)
30-06-2015 Quyết định số 2329/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến nhiên liệu sinh học rắn và các sản phẩm sau dăm trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. (từ trang 77 đến trang 85)
30-06-2015 Quyết định số 2330/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. (từ trang 86 đến trang 93)
30-06-2015 Quyết định số 2331/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. (từ trang 94 đến trang 105)
01-07-2015 Quyết định số 2349/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2010 - 2014) trên địa bàn tỉnh. (từ trang 106 đến trang 115)
02-07-2015 Quyết định số 2350/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng đường Nguyễn Thị Định, Từ Ngã Ba Ngô Mây đến đường Ngô Gia Tự. (từ trang 116 đến trang 119)
23,495,382 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner