Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 47 + 48 xuất bản ngày 06-08-2015: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 05)
24-07-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 06 đến trang 07)
14-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 08 đến trang 12)
14-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014. (từ trang 13 đến trang 14)
14-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về điều chỉnh vốn và bổ sung danh mục đầu tư phát triển năm 2015 từ các nguồn vốn do huyện quản lý. (từ trang 15 đến trang 20)
23-07-2015 Quyết định số 2549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc tế về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" trên địa bàn tỉnh năm 2015. (từ trang 21 đến trang 28)
23-07-2015 Quyết định số 2567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 29 đến trang 36)
27-07-2015 Quyết định số 2593/QD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. (từ trang 37 đến trang 38)
28-07-2015 Quyết định số 2609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 39 đến trang 41)
28-07-2015 Quyết định số 2610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại và kiện toàn Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh thành Ban Giải phóng mặt bằng trực thuộc UBND tỉnh. (từ trang 42 đến trang 43)
28-07-2015 Quyết định số 2663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành trồng trọt tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 44 đến trang 52)
28-07-2015 Quyết định số 2664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 53 đến trang 60)
03-08-2015 Quyết định số 2683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. (từ trang 61 đến trang 72)
29-07-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 73 đến trang 75)
15-07-2015 Quyết định số 2474/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Bình Định năm 2015. (từ trang 76 đến trang 80)
17-07-2015 Quyết định số 2504/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Dừa Hoài Nhơn. (trang 81)
22-07-2015 Quyết định số 2546/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh. (trang 82)
23-07-2015 Quyết định số 2571/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp dưới hình thức "bản sao y bản chính". (từ trang 83 đến trang 91)
27-07-2015 Quyết định số 2590/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm đinh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 92 đến trang 94)
27-07-2015 Quyết định số 2600/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2015 từ nguồn dự phòng chi. (từ trang 95 đến trang 96)
27-07-2015 Quyết định số 2601/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí Quy hoạch lâm viên xanh núi Bà Hỏa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2025. (từ trang 97 đến trang 98)
27-07-2015 Quyết định số 2602/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến 2035. (từ trang 99 đến trang 100)
28-07-2015 Quyết định số 2611/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các khu vực mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 101 đến trang 102)
28-07-2015 Quyết định số 2618/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 103 đến trang 117)
28-07-2015 Quyết định số 2630/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" của tỉnh Bình Định. (từ trang 118 đến trang 119)
23,495,369 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner