Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 54 + 55 xuất bản ngày 10-10-2015: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-09-2015 Quyết định số 3172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 05)
18-09-2015 Quyết định số 3216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2015. (từ trang 06 đến trang 20)
22-09-2015 Quyết định số 3281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 21 đến trang 30)
25-09-2015 Quyết định số 3336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành; 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. (từ trang 31 đến trang 36)
01-10-2015 Quyết định số 3412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để xây dựng khu dân cư tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn. (từ trang 37 đến trang 38)
01-10-2015 Quyết định số 3415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh sách hội có tính chất đặc thù. (từ trang 39 đến trang 44)
15-09-2015 Quyết định số 3182/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách các tàu cá tham gia dự án chuyển giao công nghệ, ngư cụ của Nhật để khai thác, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu cá ngừ đại dương tỉnh Bình Định, Việt Nam. (từ trang 45 đến trang 48)
15-09-2015 Quyết định số 3183/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dự án chuyển giao công nghệ, ngư cụ của Nhật để khai thác, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu cá ngừ đại dương tỉnh Bình Định, Việt Nam. (từ trang 49 đến trang 58)
17-09-2015 Quyết định số 3202/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 59 đến trang 69)
18-09-2015 Quyết định số 3220/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. (từ trang 70 đến trang 76)
22-09-2015 Quyết định số 3268/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 77 đến trang 79)
22-09-2015 Quyết định số 3269/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" tỉnh Bình Định. (từ trang 80 đến trang 82)
23-09-2015 Quyết định số 3308/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điểu chỉnh, bổ sung một số nội dung của gói thầu QN-6.20.2F thuộc Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. (từ trang 83 đến trang 84)
25-09-2015 Quyết định số 3337/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 17 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định dưới hình thức "sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. (từ trang 85 đến trang 87)
25-09-2015 Quyết định số 3338/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đối với Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm. (từ trang 88 đến trang 89)
25-09-2015 Quyết định số 3339/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đối với Cục Thuế và các Chi cục. (từ trang 90 đến trang 92)
25-09-2015 Quyết định số 3340/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định. (từ trang 93 đến trang 96)
25-09-2015 Quyết định số 3342/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính" các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 97 đến trang 100)
28-09-2015 Quyết định số 3347/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm. (từ trang 101 đến trang 106)
02-10-2015 Quyết định số 3426/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bổ sung phạm vi khu vực cấm neo đậu tàu thuyền, khai thác, nuôi trồng thủy sản vùng ven biển thành phố Quy Nhơn. (từ trang 107 đến trang 111)
23,495,251 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner