Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 06-01-2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 03 đến trang 09)
25-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016. (từ trang 10 đến trang 52)
25-12-2015 Quyết định số 4694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2016 (Nguồn vốn của tỉnh). (từ trang 53 đến trang 91)
29-12-2015 Quyết định số 4736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 92 đến trang 101)
30-12-2015 Quyết định số 4768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh vê việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 102 đến trang 103)
17-12-2015 Quyết định số 4547/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định. (từ trang 104 đến trang 106)
24-12-2015 Quyết định số 4668/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định. (từ trang 107 đến trang 108)
25-12-2015 Quyết định số 4696/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng kinh phí khen thưởng các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 đối với các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Ân, Tây Sơn, Hoài Nhơn thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn. (từ trang 109 đến trang 115)
29-12-2015 Quyết định số 4735/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 116 đến trang 119)
23,476,542 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner