Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 09-01-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 18)
25-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 19 đến trang 25)
25-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách phát triển giống cây trồng, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 26 đến trang 31)
25-12-2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 32 đến trang 39)
25-12-2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 40 đến trang 58)
25-12-2015 Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đặt tên đường (bổ sung) và đổi tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. (từ trang 59 đến trang 66)
25-12-2015 Nghị quyết số 37/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chia tách thôn K2 và thôn K8 để thành lập các thôn mới thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 67 đến trang 69)
25-12-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 70 đến trang 77)
25-12-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 78 đến trang 87)
25-12-2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 88 đến trang 106)
28-12-2015 Quyết định số 4728/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh phân bổ dự toán chi tiết nguồn kinh phí đào tạo nghề năm 2015. (từ trang 107 đến trang 108)
30-12-2015 Quyết định số 4762/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định. (từ trang 109 đến trang 119)
23,476,369 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner