Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 10-01-2016: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2016. (từ trang 04 đến trang 32)
25-12-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016. (từ trang 33 đến trang 36)
25-12-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp việc điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. (từ trang 37 đến trang 41)
25-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. (từ trang 42 đến trang 61)
25-12-2015 Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo. (từ trang 62 đến trang 71)
25-12-2015 Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 72 đến trang 76)
25-12-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) xác định giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 77 đến trang 79)
25-12-2015 Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 80 đến trang 87)
25-12-2015 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". (từ trang 88 đến trang 89)
25-12-2015 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định. (từ trang 90 đến trang 98)
25-12-2015 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016. (từ trang 99 đến trang 100)
29-12-2015 Quyết định số 4746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của UBND tỉnh. (từ trang 101 đến trang 113)
28-12-2015 Quyết định số 4730/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại) của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 114 đến trang 119)
23,495,311 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner