Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 12-01-2016: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 04 đến trang 22)
25-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 23 đến trang 33)
25-12-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 34 đến trang 38)
25-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 39 đến trang 43)
25-12-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 44 đến trang 46)
25-12-2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ ( % ) xác định giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 47 đến trang 49)
25-12-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016. (từ trang 50 đến trang 53)
25-12-2015 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 54 đến trang 58)
25-12-2015 Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 59 đến trang 70)
25-12-2015 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Tổ chức xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 71 đến trang 90)
25-12-2015 Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 91 đến trang 99)
25-12-2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp việc điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. (từ trang 100 đến trang 104)
25-12-2015 Quyết định số 4693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2016. (từ trang 105 đến trang 107)
06-01-2016 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đặt tên đường (bổ sung) và đổi tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. (từ trang 108 đến trang 110)
28-12-2015 Quyết định số 4724/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 của các địa phương (đợt 3). (từ trang 111 đến trang 113)
05-01-2016 Quyết định số 03/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các sản phẩm đạt giải Cuộc thi thiết kế, chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Bình Định lần thứ nhất năm 2015. (từ trang 114 đến trang 116)
08-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 117 đến trang 119)
23,495,092 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner