Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 25-01-2016: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 04 đến trang 14)
25-12-2015 Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 15 đến trang 18)
25-12-2015 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 19 đến trang 23)
11-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. (từ trang 24 đến trang 31)
29-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016. (từ trang 32 đến trang 37)
29-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016. (từ trang 38 đến trang 39)
29-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 40 đến trang 42)
07-01-2016 Quyết định số 10/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 43 đến trang 48)
08-01-2016 Quyết định số 53/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. (từ trang 49 đến trang 64)
18-01-2016 Quyết định số 134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2016. (từ trang 65 đến trang 80)
18-01-2016 Quyết định số 135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2016. (từ trang 81 đến trang 82)
12-01-2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2016. (từ trang 83 đến trang 86)
28-12-2015 Quyết định số 4729/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hoạt động năm 2015 Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định. (từ trang 87 đến trang 91)
08-01-2016 Quyết định số 22/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 92 đến trang 98)
08-01-2016 Quyết định số 33/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Thành viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 99 đến trang 101)
08-01-2016 Quyết định số 55/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2016 Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định. (từ trang 102 đến trang 108)
18-01-2016 Quyết định số 132/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, trên địa bàn tỉnh. (từ trang 109 đến trang 111)
08-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm năm 2016 và tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch, bệnh động vật. (từ trang 112 đến trang 116)
08-01-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chương trình đưa võ cổ truyền Bình Định vào trường học năm học 2015 - 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 117 đến trang 119)
23,495,263 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner