Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 11 xuất bản ngày 01-02-2016: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 08)
18-01-2016 Quyết định số 157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 09 đến trang 21)
19-01-2016 Quyết định số 164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 22 đến trang 28)
26-01-2016 Quyết định số 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 (Nguồn vốn của tỉnh). (từ trang 29 đến trang 30)
18-01-2016 Quyết định số 139/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. (trang 31)
18-01-2016 Quyết định số 146/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác tư pháp trọng tâm của tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 32 đến trang 39)
19-01-2016 Quyết định số 177/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 40 đến trang 46)
25-01-2016 Quyết định số 238/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương. (từ trang 47 đến trang 55)
23,495,347 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner