Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 14 + 15 xuất bản ngày 22-02-2016: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-01-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm và phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 26)
26-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 27 đến trang 28)
26-01-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 29 đến trang 31)
26-01-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về Lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 32 đến trang 33)
26-01-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 34 đến trang 38)
26-01-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về Phí sử dụng Cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát. (từ trang 39 đến trang 41)
26-01-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 42 đến trang 43)
26-01-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về Phí sử dụng lề đường, bến, bãi tại Cảng cá Đề Gi. (từ trang 44 đến trang 46)
26-01-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 47 đến trang 55)
26-01-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 56 đến trang 57)
26-01-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng Cảng cá Quy Nhơn. (từ trang 58 đến trang 59)
28-01-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 60 đến trang 67)
01-02-2016 Quyết định số 312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử: Mộ Nguyễn Diêu thuộc xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. (từ trang 68 đến trang 69)
01-02-2016 Quyết định số 313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử: Cầu Bến Muồng thuộc xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. (từ trang 70 đến trang 71)
01-02-2016 Quyết định số 314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử: Đài tưởng niệm chiến sĩ Trận vong Tú Thủy thuộc thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. (từ trang 72 đến trang 73)
27-01-2016 Quyết định số 275/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. (từ trang 74 đến trang 83)
29-01-2016 Quyết định số 293/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 84 đến trang 88)
29-01-2016 Quyết định số 299/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình phê duyệt Quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2015. (từ trang 89 đến trang 104)
29-01-2016 Quyết định số 300/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. (từ trang 105 đến trang 106)
29-01-2016 Quyết định số 307/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016. (từ trang 107 đến trang 111)
03-02-2016 Quyết định số 344/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang cán bộ trung cao cấp của tỉnh. (từ trang 112 đến trang 114)
03-02-2016 Quyết định số 360/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 115 đến trang 117)
03-02-2016 Quyết định số 363/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức "Sao y bản chính". (từ trang 118 đến trang 119)
23,495,296 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner