Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 20 + 21 xuất bản ngày 23-03-2016: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-03-2016 Quyết định số 603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 07)
10-03-2016 Quyết định số 699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bình Định ban hành trong năm 2014 và năm 2015. (từ trang 08 đến trang 13)
10-03-2016 Quyết định số 701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 19)
10-03-2016 Quyết định số 713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Định. (từ trang 20 đến trang 26)
29-02-2016 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015 tỉnh Bình Định. (từ trang 27 đến trang 77)
02-03-2016 Quyết định số 601/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 78 đến trang 80)
04-03-2016 Quyết định số 638/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của tỉnh. (từ trang 81 đến trang 87)
04-03-2016 Quyết định số 639/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh. (từ trang 88 đến trang 97)
09-03-2016 Quyết định số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn. (từ trang 98 đến trang 100)
10-03-2016 Quyết định số 703/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Võ thuật cổ truyền Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2020. (từ trang 101 đến trang 102)
10-03-2016 Quyết định số 704/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Võ thuật cổ truyền Bình Định. (từ trang 103 đến trang 114)
14-03-2016 Quyết định số 761/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước. (từ trang 115 đến trang 117)
14-03-2016 Quyết định số 764/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2016 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. (từ trang 118 đến trang 119)
23,495,237 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner