Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 24 + 25 xuất bản ngày 11-04-2016: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-03-2016 Quyết định số 918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 08)
25-03-2016 Quyết định số 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới và phân bổ kinh phí hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2016. (từ trang 09 đến trang 13)
28-03-2016 Quyết định số 955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 14 đến trang 30)
31-03-2016 Quyết định số 1042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 31 đến trang 34)
01-04-2016 Quyết định số 1050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 35 đến trang 39)
01-04-2016 Quyết định số 1051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. (từ trang 40 đến trang 43)
21-03-2016 Quyết định số 857/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ. (từ trang 44 đến trang 45)
22-03-2016 Quyết định số 882/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng tiền thưởng cho các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 các huyện Phù Cát và Phù Mỹ. (từ trang 46 đến trang 49)
25-03-2016 Quyết định số 926/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2016 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 50 đến trang 82)
25-03-2016 Quyết định số 943/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Vườn ươm cây giống công nghệ cao tại Bình Định. (từ trang 83 đến trang 85)
28-03-2016 Quyết định số 969/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. (từ trang 86 đến trang 87)
31-03-2016 Quyết định số 1040/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 88 đến trang 99)
31-03-2016 Quyết định số 1047/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2016 của tỉnh Bình Định. (từ trang 100 đến trang 114)
04-04-2016 Quyết định số 1073/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 115 đến trang 117)
05-04-2016 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. (từ trang 118 đến trang 120)
23,495,141 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner