Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 30 + 31 xuất bản ngày 12-05-2016: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-04-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 08)
22-04-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 09 đến trang 10)
22-04-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 11 đến trang 15)
22-04-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài. (từ trang 16 đến trang 18)
22-04-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. (từ trang 19 đến trang 43)
25-04-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. (từ trang 44 đến trang 46)
27-04-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 47 đến trang 55)
22-04-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 56 đến trang 57)
22-04-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 58)
22-04-2016 Quyết định số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa - Thể thao trực thuộc UBND tỉnh Bình Định. (từ trang 59 đến trang 60)
22-04-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 61)
28-04-2016 Quyết định số 1407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phù Mỹ. (từ trang 62 đến trang 74)
28-04-2016 Quyết định số 1410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 75 đến trang 79)
27-04-2016 Quyết định số 1366/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2016. (từ trang 80 đến trang 82)
27-04-2016 Quyết định số 1372/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi hàng, bãi công nghệ (giai đoạn 1) thuộc Dự án Mở rộng cảng Quy Nhơn giai đoạn năm 2020 - 2030 và tầm nhìn sau năm 2030. (từ trang 83 đến trang 86)
28-04-2016 Quyết định số 1402/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2016 Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng miền Trung tỉnh Bình Định. (từ trang 87 đến trang 89)
29-04-2016 Quyết định số 1415/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 90 đến trang 97)
05-05-2016 Quyết định số 1459/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng tỉnh Bình Định. (từ trang 98 đến trang 99)
05-05-2016 Quyết định số 1465/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách trí thức được tôn vinh "Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định lần thứ I" năm 2016. (từ trang 100 đến trang 105)
09-05-2016 Quyết định số 1502/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giảm dự toán kinh phí bố trí dân cư của Chi cục Phát triển nông thôn và bổ sung mục tiêu cho ngân sách các huyện, thành phố. (từ trang 106 đến trang 109)
09-05-2016 Quyết định số 1504/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kinh phí năm 2016 cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để chi thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ. (từ trang 110 đến trang 111)
23,476,358 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner