Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 32 + 33 xuất bản ngày 24-05-2016: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-04-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 09)
28-04-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. (từ trang 10 đến trang 17)
13-05-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài. (từ trang 18 đến trang 22)
29-04-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016. (từ trang 23 đến trang 25)
29-04-2016 Quyết định số 1435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phù Cát. (từ trang 26 đến trang 38)
12-05-2016 Quyết định số 1608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho lực lượng tham gia xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 39 đến trang 40)
12-05-2016 Quyết định số 1611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh. (từ trang 41 đến trang 44)
13-05-2016 Quyết định số 1618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh và ủy quyền cho các đơn vị, địa phương thành lập cụm, khối thi đua. (từ trang 45 đến trang 51)
16-05-2016 Quyết định số 1627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế tại tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 52 đến trang 58)
16-05-2016 Quyết định số 1641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung và phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016. (từ trang 59 đến trang 60)
16-05-2016 Quyết định số 1649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. (từ trang 61 đến trang 74)
18-05-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 75 đến trang 77)
11-05-2016 Quyết định số 1589/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. (từ trang 78 đến trang 83)
11-05-2016 Quyết định số 1590/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 84 đến trang 85)
11-05-2016 Quyết định số 1592/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. (từ trang 86 đến trang 88)
11-05-2016 Quyết định số 1593/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ. (từ trang 89 đến trang 91)
11-05-2016 Quyết định số 1598/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm du lịch bãi biển Beach Front. (từ trang 92 đến trang 96)
13-05-2016 Quyết định số 1615/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. (từ trang 97 đến trang 102)
13-05-2016 Quyết định số 1617/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Mô hình điểm Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020". (từ trang 103 đến trang 104)
16-05-2016 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 105 đến trang 112)
16-05-2016 Quyết định số 1638/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lê Đại Cang. (từ trang 113 đến trang 115)
17-05-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 116 đến trang 119)
23,495,304 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner