Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 34 + 35 xuất bản ngày 10-06-2016: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-05-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 09)
24-05-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ áp dụng đối với chợ Đập Đá mới, thị xã An Nhơn. (từ trang 10 đến trang 11)
25-05-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh. (từ trang 12 đến trang 13)
12-05-2016 Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND ngày 12/7/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 15)
26-05-2016 Quyết định số 1801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. (từ trang 16 đến trang 25)
30-05-2016 Quyết định số 1816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 26 đến trang 36)
03-06-2016 Quyết định số 1885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 37 đến trang 38)
16-05-2016 Quyết định số 1650/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường GPMB đối với một số dự án, công trình trên địa bàn huyện Tây Sơn. (từ trang 39 đến trang 40)
18-05-2016 Quyết định số 1686/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai Eco Bay). (từ trang 41 đến trang 44)
20-05-2016 Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. (từ trang 45 đến trang 51)
20-05-2016 Quyết định số 1728/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. (từ trang 52 đến trang 57)
26-05-2016 Quyết định số 1800/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 58 đến trang 59)
26-05-2016 Quyết định số 1802/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ. (từ trang 60 đến trang 61)
27-05-2016 Quyết định số 1809/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 62 đến trang 71)
27-05-2016 Quyết định số 1810/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. (từ trang 72 đến trang 77)
31-05-2016 Quyết định số 1838/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án "Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi" tỉnh Bình Định. (từ trang 78 đến trang 79)
31-05-2016 Quyết định số 1839/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỉ lệ 1/2.000 hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan. (từ trang 80 đến trang 84)
01-06-2016 Quyết định số 1845/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 (định kỳ 05 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. (trang 85)
03-06-2016 Quyết định số 1884/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2016. (từ trang 86 đến trang 93)
07-06-2016 Quyết định số 1915/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 94 đến trang 103)
23,495,402 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner