Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 36 + 37 xuất bản ngày 20-06-2016: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-06-2016 Quyết định số 2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn Cấp quyền sử dụng đất để trả nợ quyết toán các dự án hoàn thành (Nguồn vốn ngân sách tỉnh). (từ trang 04 đến trang 06)
06-06-2016 Quyết định số 1894/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các Chương trình, Đề án khuyến công năm 2016 sử dụng từ nguồn kinh phí địa phương. (từ trang 07 đến trang 10)
06-06-2016 Quyết định số 1899/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Đồ án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Phân khu Tây Bắc thuộc đồ án quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035 (thị trấn Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước, xã Phước Lộc và Phước An). (từ trang 11 đến trang 15)
07-06-2016 Quyết định số 1914/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Ngô Lê Tân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 16 đến trang 17)
08-06-2016 Quyết định số 1932/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 18 đến trang 19)
09-06-2016 Quyết định số 1957/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 20 đến trang 26)
09-06-2016 Quyết định số 1958/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 27 đến trang 33)
13-06-2016 Quyết định số 1979/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường GPMB đối với một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. (từ trang 34 đến trang 38)
13-06-2016 Quyết định số 1980/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường GPMB đối với công trình Đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Phước An) đoạn qua địa bàn huyện Hoài Ân. (từ trang 39 đến trang 40)
13-06-2016 Quyết định số 1981/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường GPMB đối với một số công trình trên địa bàn huyện Tây Sơn. (từ trang 41 đến trang 42)
13-06-2016 Quyết định số 1982/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường GPMB đối với một số công trình trên địa bàn thị xã An Nhơn. (từ trang 43 đến trang 44)
13-06-2016 Quyết định số 1983/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất ở cụ thể để phục vụ bồi thường GPMB đối với một số công trình, dự án mới phát sinh trên địa bàn huyện Phù Mỹ. (từ trang 45 đến trang 47)
13-06-2016 Quyết định số 1987/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án Xây dựng đường 639B đoạn từ xã Canh Vinh đến ngã tư Long Mỹ. (từ trang 48 đến trang 50)
13-06-2016 Quyết định số 1990/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2016 hỗ trợ Chương MTQG xây dựng nông thôn mới đối với các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011 - 2015 thuộc các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn. (từ trang 51 đến trang 66)
13-06-2016 Quyết định số 1991/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2016 hỗ trợ Chương MTQG xây dựng nông thôn mới đối với các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2016 thuộc các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Phù Cát, Hoài Ân và thị xã An Nhơn. (từ trang 67 đến trang 83)
15-06-2016 Quyết định số 2036/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 84 đến trang 95)
23,495,252 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner