Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 38 + 39 xuất bản ngày 30-06-2016: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-06-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 09)
20-06-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. (từ trang 10 đến trang 13)
21-06-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 14 đến trang 22)
15-06-2016 Quyết định số 2053/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị thương mại An Phú phường Quang Trung. (từ trang 23 đến trang 26)
16-06-2016 Quyết định số 2061/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 27 đến trang 33)
17-06-2016 Quyết định số 2070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 (Nguồn vốn của tỉnh). (từ trang 34 đến trang 35)
13-06-2016 Quyết định số 2021/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Hiệp đồng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các cơ quan, đơn vị của LLVT tỉnh, Quân khu V và Bộ Quốc phòng có liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 36 đến trang 63)
15-06-2016 Quyết định số 2054/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. (từ trang 64 đến trang 65)
17-06-2016 Quyết định số 2067/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước". (từ trang 66 đến trang 69)
21-06-2016 Quyết định số 2088/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Thắng Công (thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn). (từ trang 70 đến trang 74)
23-06-2016 Quyết định số 2128/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 75 đến trang 83)
23-06-2016 Quyết định số 2136/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 84 đến trang 92)
23-06-2016 Quyết định số 2137/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 93 đến trang 101)
23-06-2016 Quyết định số 2138/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 102 đến trang 111)
23,476,506 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner