Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 40 + 41 xuất bản ngày 08-07-2016: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐNDKXII của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 04 đến trang 05)
24-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐNDKXII của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 06 đến trang 07)
24-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐNDKXII của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 08 đến trang 09)
23-06-2016 Quyết định số 2140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 10 đến trang 17)
27-06-2016 Quyết định số 2179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 18 đến trang 33)
28-06-2016 Quyết định số 2206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 34 đến trang 38)
23-06-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 39 đến trang 40)
23-06-2016 Quyết định số 2119/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân giai đoạn 2016 - 2020" theo Quyết định số 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 41 đến trang 47)
23-06-2016 Quyết định số 2150/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 48 đến trang 55)
23-06-2016 Quyết định số 2151/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 56 đến trang 62)
23-06-2016 Quyết định số 2153/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 63 đến trang 64)
27-06-2016 Quyết định số 2183/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên bán hàng chính sách miền núi năm 2016 cho huyện Vĩnh Thạnh. (trang 65)
28-06-2016 Quyết định số 2197/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để phục vụ công tác bồi thường, GPMB đối với một số công trình, dự án trên địa bàn huyện An Lão. (từ trang 66 đến trang 73)
28-06-2016 Quyết định số 2198/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể phục vụ BT, GPMB đối với một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Phù Cát. (từ trang 74 đến trang 78)
28-06-2016 Quyết định số 2199/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án HTKT khu đất dọc đường Hoa Lư nối dài, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 79 đến trang 81)
04-07-2016 Quyết định số 2294/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định dưới hình thức bản "Sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. (từ trang 82 đến trang 87)
04-07-2016 Quyết định số 2295/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 88 đến trang 93)
04-07-2016 Quyết định số 2297/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 94 đến trang 100)
23-06-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát sỏi lòng sông gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều. (từ trang 101 đến trang 103)
23,476,499 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner