Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 42 + 43 xuất bản ngày 18-07-2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 58)
08-07-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 59 đến trang 68)
07-07-2016 Quyết định số 2342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 69 đến trang 78)
13-07-2016 Quyết định số 2446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ưu tiên thực hiện năm 2016 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định. (từ trang 79 đến trang 82)
27-06-2016 Quyết định số 2180/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2016 theo Quyết định số 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 83 đến trang 86)
30-06-2016 Quyết định số 2234/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 87 đến trang 88)
01-07-2016 Quyết định số 2258/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 89 đến trang 91)
04-07-2016 Quyết định số 2300/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội các nhà thầu xây dựng tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 92 đến trang 93)
05-07-2016 Quyết định số 2318/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức trích tỷ lệ % số tiền lãi thu được từ Quỹ Quốc gia về việc làm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 94 đến trang 95)
23,495,190 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner