Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 55 + 56 xuất bản ngày 26-10-2016: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 03 đến trang 53)
12-10-2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất đối với hoạt động khai thác khoáng sản và dự án kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 54 đến trang 55)
12-10-2016 Quyết định số 3628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định. (từ trang 56 đến trang 57)
17-10-2016 Quyết định số 3666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi cho công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. (từ trang 58 đến trang 59)
12-10-2016 Quyết định số 3627/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão tỉnh Bình Định năm 2016. (trang 60)
14-10-2016 Quyết định số 3648/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2017. (từ trang 61 đến trang 64)
18-10-2016 Quyết định số 3676/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn. (từ trang 65 đến trang 74)
19-10-2016 Quyết định số 3690/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 75 đến trang 81)
20-10-2016 Quyết định số 3695/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm công tác xã hội và Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. (từ trang 82 đến trang 88)
20-10-2016 Quyết định số 3704/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định. (từ trang 89 đến trang 92)
24-10-2016 Quyết định số 3740/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Khu vực biển vịnh Quy Nhơn do cộng đồng địa phương quản lý. (từ trang 93 đến trang 99)
11-10-2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 100 đến trang 104)
11-10-2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp. (từ trang 105 đến trang 108)
19-10-2016 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 109 đến trang 111)
23,476,516 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner