Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 57 + 58 xuất bản ngày 10-11-2016: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-10-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô công trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 17)
27-10-2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 18 đến trang 65)
26-10-2016 Quyết định số 3792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 66 đến trang 76)
27-10-2016 Quyết định số 3801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt năm 2016 và lộ trình điều chỉnh từ năm 2017 - 2018 các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp. (từ trang 77 đến trang 78)
28-10-2016 Quyết định số 3818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn và Phát huy Võ cổ truyền Bình Định giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 79 đến trang 96)
31-10-2016 Quyết định số 3869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Định. (từ trang 97 đến trang 105)
31-10-2016 Quyết định số 3906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định. (từ trang 106 đến trang 107)
26-10-2016 Quyết định số 3794/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. (từ trang 108 đến trang 119)
23,495,209 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner