Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 20-04-2017: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-04-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 14)
05-04-2017 Quyết định số 1193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Chiến thắng Chốt Lò Rèn. (từ trang 15 đến trang 16)
07-04-2017 Quyết định số 1215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 17 đến trang 33)
11-04-2017 Quyết định số 1268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 34 đến trang 44)
12-04-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. (từ trang 45 đến trang 47)
31-03-2017 Quyết định số 1126/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Du lịch tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 48 đến trang 51)
03-04-2017 Quyết định số 1157/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 52 đến trang 64)
04-04-2017 Quyết định số 1173/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 65 đến trang 102)
12-04-2017 Quyết định số 1307/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định dưới hình thức trích "Bản sao y bản chính" theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 103 đến trang 119)
23,476,555 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner