Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 10-01-2018: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2017 Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ công tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã, giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 15)
08-12-2017 Nghị quyết số 106/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. (từ trang 16 đến trang 52)
11-12-2017 Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 30a và Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai địan 2018 - 2020. (từ trang 53 đến trang 54)
18-12-2017 Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. (từ trang 55 đến trang 65)
18-12-2017 Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh quy định về mức chi phí và quản lý chi phí thuê dịch vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 66 đến trang 67)
08-12-2017 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (từ trang 68 đến trang 106)
08-12-2017 Quyết định số 4568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (từ trang 107 đến trang 108)
28-12-2017 Quyết định số 4922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã thành phố thực hiện Chính sách Kiên cố hóa kênh mương và đường GTNT trục chính xã, đường loại A năm 2016 và 2017, trên địa bàn tỉnh (Phần kinh phí hỗ trợ bằng tiền). (từ trang 109 đến trang 114)
19-12-2017 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 115 đến trang 119)
23,667,895 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner