Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 19-01-2018: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2017 Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 04)
28-12-2017 Quyết định số 4923/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2021. (từ trang 05 đến trang 11)
29-12-2017 Quyết định số 4935/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào các tuyến Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025. (từ trang 12 đến trang 118)
02-01-2018 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh. (trang 119)
23,493,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner