Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 22-05-2018: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-05-2018 Quyết định số 1614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 16)
17-05-2018 Quyết định số 1619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. (từ trang 17 đến trang 21)
26-04-2018 Quyết định số 1394/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ giống cây trồng bị thiệt hại do mưa lớn vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016. (từ trang 22 đến trang 24)
02-05-2018 Quyết định số 1436/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. (từ trang 25 đến trang 26)
03-05-2018 Quyết định số 1455/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình thuộc dự án: Đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang, hải đảo giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Bình Định (Giai đoạn 2). (từ trang 27 đến trang 35)
08-05-2018 Quyết định số 1492/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2018. (từ trang 36 đến trang 44)
09-05-2018 Quyết định số 1520/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án Phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế dừa Hoài Nhơn. (từ trang 45 đến trang 55)
10-05-2018 Quyết định số 1528/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2018. (từ trang 56 đến trang 61)
10-05-2018 Quyết định số 1530/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ vận hành các công trình cống, tràn qua đê Đông từ năm 2018 trở đi. (từ trang 62 đến trang 68)
11-05-2018 Quyết định số 1545/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách trí thức được tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ II năm 2018. (từ trang 69 đến trang 75)
11-05-2018 Quyết định số 1546/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh. (từ trang 76 đến trang 80)
11-05-2018 Quyết định số 1552/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2018. (từ trang 81 đến trang 95)
11-05-2018 Quyết định số 1557/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh. (từ trang 96 đến trang 100)
14-05-2018 Quyết định số 1580/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018. (từ trang 101 đến trang 102)
14-05-2018 Quyết định số 1581/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 103 đến trang 104)
17-05-2018 Quyết định số 1622/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn Bình Định. (từ trang 105 đến trang 117)
17-05-2018 Quyết định số 1629/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội các HTX và Doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022. (từ trang 118 đến trang 119)
23,504,587 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner