Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 63 + 64 xuất bản ngày 18-12-2018: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-2018 Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 12)
07-12-2018 Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 13 đến trang 24)
30-11-2018 Quyết định số 4200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc. (từ trang 25 đến trang 27)
30-11-2018 Quyết định số 4201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 28 đến trang 30)
05-12-2018 Quyết định số 4278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương. (từ trang 31 đến trang 33)
05-12-2018 Quyết định số 4279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 34 đến trang 36)
21-11-2018 Quyết định số 4095/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định. (từ trang 37 đến trang 49)
21-11-2018 Quyết định số 4096/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định. (từ trang 50 đến trang 54)
22-11-2018 Quyết định số 4105/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định. (từ trang 55 đến trang 61)
26-11-2018 Quyết định số 4140/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phú Phong và Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. (từ trang 62 đến trang 67)
27-11-2018 Quyết định số 4167/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. (từ trang 68 đến trang 73)
29-11-2018 Quyết định số 4186/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất Công ty cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Hưng Phát, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 74 đến trang 77)
29-11-2018 Quyết định số 4187/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất số 65, đường Tây Sơn và Công ty cổ phần May Bình Định, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 78 đến trang 81)
29-11-2018 Quyết định số 4188/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất số 70 đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 82 đến trang 85)
29-11-2018 Quyết định số 4194/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, huyện Tây Sơn. (từ trang 86 đến trang 88)
03-12-2018 Quyết định số 4240/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. (từ trang 89 đến trang 98)
04-12-2018 Quyết định số 4241/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định". (từ trang 99 đến trang 103)
10-12-2018 Quyết định số 4328/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao/Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định. (từ trang 104 đến trang 109)
14-12-2018 Quyết định số 4380/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 110 đến trang 116)
11-12-2018 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 117 đến trang 119)
23,651,402 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner