Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 55 + 56 xuất bản ngày 05-08-2019: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 06)
11-07-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019. (từ trang 07 đến trang 31)
11-07-2019 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 32 đến trang 34)
19-07-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. (từ trang 35 đến trang 36)
19-07-2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 37 đến trang 38)
19-07-2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung giai giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 39 đến trang 46)
19-07-2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi vào Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 47 đến trang 48)
19-07-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. (từ trang 49 đến trang 50)
19-07-2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 51 đến trang 52)
19-07-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 53 đến trang 55)
19-07-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh  Ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025. (từ trang 56 đến trang 64)
11-07-2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. (từ trang 65 đến trang 73)
11-07-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định. (từ trang 74 đến trang 93)
11-07-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất năm 2019 sang mục đích khác. (từ trang 94 đến trang 95)
11-07-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ và cơ chế tài chính hỗ trợ ngân sách tỉnh. (từ trang 96 đến trang 97)
11-07-2019 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. (từ trang 98 đến trang 101)
19-07-2019 Quyết định số 2457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2019 (cập nhật Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2016 - 2020). (từ trang 102 đến trang 103)
01-07-2019 Quyết định số 2233/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bình Đình. (từ trang 104 đến trang 115)
29-07-2019 Quyết định số 2597/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Khu tái định cư thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển ĐT639 đoạn Cát Tiến – Đề Gi. (từ trang 116 đến trang 119)
23,686,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner