Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 57 + 58 xuất bản ngày 20-08-2019: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 13)
19-07-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 16)
19-07-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. (từ trang 17 đến trang 20)
19-07-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 21 đến trang 23)
19-07-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân. (từ trang 24 đến trang 32)
19-07-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025. (từ trang 33 đến trang 42)
19-07-2019 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo. (từ trang 43 đến trang 52)
19-07-2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 53 đến trang 55)
31-07-2019 Quyết định số 2649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Hội nghị điển hình tiêu biểu các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh năm 2020. (từ trang 56 đến trang 64)
01-08-2019 Quyết định số 2666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 65 đến trang 69)
09-08-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. (từ trang 70 đến trang 77)
23-07-2019 Quyết định số 2505/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi thù lao và dự toán kinh phí hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định năm 2018, 2019. (từ trang 78 đến trang 80)
31-07-2019 Quyết định số 2643/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 81 đến trang 90)
31-07-2019 Quyết định số 2658/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn. (từ trang 91 đến trang 95)
02-08-2019 Quyết định số 2700/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035. (từ trang 96 đến trang 105)
02-08-2019 Quyết định số 2703/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Du lịch núi Xuân Vân, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (Phân Khu A). (từ trang 106 đến trang 110)
17-07-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 111 đến trang 115)
02-08-2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. (từ trang 116 đến trang 119)
23,600,479 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner