Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 63 + 64 xuất bản ngày 10-10-2019: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-09-2019 Quyết định số 3258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 09)
13-09-2019 Quyết định số 3289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 10 đến trang 16)
13-09-2019 Quyết định số 3293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và phân loại đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 17 đến trang 29)
26-09-2019 Quyết định số 3450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2019 của huyện Hoài Nhơn. (từ trang 30 đến trang 31)
26-09-2019 Quyết định số 3451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (nguồn vốn ngân sách tỉnh). (từ trang 32 đến trang 33)
30-09-2019 Quyết định số 3517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 34 đến trang 46)
01-10-2019 Quyết định số 3521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. (từ trang 47 đến trang 73)
04-09-2019 Quyết định số 3167/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng Bình Định trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 74 đến trang 83)
09-09-2019 Quyết định số 3221/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất (có giá trị thương mại cao) để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. (từ trang 84 đến trang 85)
11-09-2019 Quyết định số 3246/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ tạm ứng và số lần tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (trang 86)
18-09-2019 Quyết định số 3345/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý dự và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế (giai đoạn 2019 - 2020) ". (từ trang 87 đến trang 88)
19-09-2019 Quyết định số 3363/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Dự án Xây dựng mô hình thí điểm truyền thông môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cấp xã của Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn. (từ trang 89 đến trang 90)
23-09-2019 Quyết định số 3407/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Đề án: Sửa chữa, bảo trì và xử lý các cầu yếu nhằm đảm bảo đồng bộ tải trọng trên các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2019 - 2025. (từ trang 91 đến trang 92)
24-09-2019 Quyết định số 3415/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để làm cơ sở tính toán bồi thường, GPMB đối với dự án Khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 93 đến trang 94)
24-09-2019 Quyết định số 3416/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở tính toán bồi thường, GPMB đối với dự án Khu cải táng phục vụ dự án Becamex Bình Định trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. (từ trang 95 đến trang 96)
02-10-2019 Quyết định số 3546/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020. (từ trang 97 đến trang 99)
03-10-2019 Quyết định số 3577/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phối hợp ứng phó tai nạn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 100 đến trang 119)
23,574,090 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner