Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 65 + 66 xuất bản ngày 25-10-2019: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-09-2019 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 11)
25-09-2019 Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại Bình Định hoạt động khai thác thủy sản ngoài tỉnh. (từ trang 12 đến trang 18)
30-09-2019 Quyết định số 3500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - năm 2019 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Định. (từ trang 19 đến trang 24)
07-10-2019 Quyết định số 3603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh). (từ trang 25 đến trang 31)
17-10-2019 Quyết định số 3765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. (từ trang 32 đến trang 33)
26-09-2019 Quyết định số 3441/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch núi Xuân Vân, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn - Phân khu A (Khu du lịch biệt thự - nghỉ dưỡng cao cấp La Poesie). (từ trang 34 đến trang 40)
30-09-2019 Quyết định số 3501/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mở rộng đường Xuân Diệu, đoạn từ Tượng đài Chiến Thắng đến Mũi Tấn. (từ trang 41 đến trang 48)
04-10-2019 Quyết định số 3583/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2019. (từ trang 49 đến trang 50)
07-10-2019 Quyết định số 3616/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học FPT - Phân hiệu AI Quy Nhơn. (từ trang 51 đến trang 54)
10-10-2019 Quyết định số 3662/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Trung tâm xã An Hòa, huyện An Lão theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V. (từ trang 55 đến trang 58)
10-10-2019 Quyết định số 3663/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn. (từ trang 59 đến trang 60)
10-10-2019 Quyết định số 3666/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035. (từ trang 61 đến trang 73)
14-10-2019 Quyết định số 3702/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, trên địa bàn huyện Phù Cát và Phù Mỹ. (từ trang 74 đến trang 79)
14-10-2019 Quyết định số 3705/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thực hiện trên tỉnh Bình Định. (từ trang 80 đến trang 84)
14-10-2019 Quyết định số 3723/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 Khu vực phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát đến năm 2035. (từ trang 85 đến trang 93)
18-10-2019 Quyết định số 3767/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng. (từ trang 94 đến trang 96)
18-10-2019 Quyết định số 3768/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và xác định khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 97 đến trang 98)
21-10-2019 Quyết định số 3788/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 99 đến trang 102)
21-10-2019 Quyết định số 3792/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 103 đến trang 119)
23,574,053 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner