Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 01-2015: 92 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-01-2015 Quyết định số 133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định. 
19-01-2015 Quyết định số 132/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục cho vay đầu tư năm 2015 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 
19-01-2015 Quyết định số 131/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch huy động vốn đầu tư và cho vay đầu tư năm 2015 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 
15-01-2015 Quyết định số 117/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015. 
14-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Định. 
13-01-2015 Quyết định số 97/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
13-01-2015 Quyết định số 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015. 
13-01-2015 Quyết định số 92/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2015. 
13-01-2015 Quyết định số 84/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Bình Định. 
09-01-2015 Quyết định số 44/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách Võ sư phụ trách các lò võ phục vụ khách tham quan du lịch nhận tiền hỗ trợ của tỉnh năm 2015. 
09-01-2015 Quyết định số 43/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. 
08-01-2015 Quyết định số 32/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 
08-01-2015 Quyết định số 31/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
08-01-2015 Quyết định số 30/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần mai táng phí và bảo hiểm y tế đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
08-01-2015 Quyết định số 29/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chế độ mua bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
08-01-2015 Quyết định số 28/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ mua bảo hiểm y tế đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 
08-01-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế tai nạn giao thông do xe mô tô, xe gắn máy gây ra trên địa bàn tỉnh. 
08-01-2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
31-12-2014 Quyết định số 4550/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Hội nghị của tỉnh. 
31-12-2014 Quyết định số 4543/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu kinh phí đặt hàng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với hoạt động thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,268 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner