Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 02-2016: 48 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-02-2016 Quyết định số 513/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu Làng nghề trên địa bàn tỉnh. 
24-02-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
23-02-2016 Quyết định số 478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 
23-02-2016 Quyết định số 477/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2016 từ nguồn vốn thu hồi Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm và Quỹ Giải quyết việc làm địa phương. 
23-02-2016 Quyết định số 471/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2016 của Ban An toàn giao thông tỉnh. 
23-02-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bình Định. 
18-02-2016 Quyết định số 448/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2016. 
17-02-2016 Quyết định số 413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
05-02-2016 Quyết định số 401/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Bình Định. 
03-02-2016 Quyết định số 368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
03-02-2016 Quyết định số 367/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. 
03-02-2016 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
03-02-2016 Quyết định số 363/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức "Sao y bản chính". 
03-02-2016 Quyết định số 360/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
03-02-2016 Quyết định số 358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. 
03-02-2016 Quyết định số 344/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang cán bộ trung cao cấp của tỉnh. 
03-02-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
01-02-2016 Quyết định số 314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử: Đài tưởng niệm chiến sĩ Trận vong Tú Thủy thuộc thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 
01-02-2016 Quyết định số 313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử: Cầu Bến Muồng thuộc xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
01-02-2016 Quyết định số 312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử: Mộ Nguyễn Diêu thuộc xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,298 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner