Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 7-2016: 40 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2016 Quyết định số 2576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 
19-07-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
15-07-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định. 
15-07-2016 Quyết định số 2492/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
15-07-2016 Quyết định số 2491/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
15-07-2016 Quyết định số 2490/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật và lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
14-07-2016 Quyết định số 2473/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bình Định. 
13-07-2016 Quyết định số 2454/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công năm 2016. 
13-07-2016 Quyết định số 2451/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016. 
13-07-2016 Quyết định số 2446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ưu tiên thực hiện năm 2016 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định. 
11-07-2016 Quyết định số 2429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
08-07-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
08-07-2016 Quyết định số 2390/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn. 
07-07-2016 Quyết định số 2362/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá muối hạt trắng, túi OPP phức hợp, công trộn muối I-ốt, trợ cước vận chuyển để cấp muối I-ốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2016. 
07-07-2016 Quyết định số 2342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 
05-07-2016 Quyết định số 2318/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức trích tỷ lệ % số tiền lãi thu được từ Quỹ Quốc gia về việc làm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. 
04-07-2016 Quyết định số 2300/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội các nhà thầu xây dựng tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
04-07-2016 Quyết định số 2297/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
04-07-2016 Quyết định số 2295/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2016. 
04-07-2016 Quyết định số 2294/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định dưới hình thức bản "Sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner