Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 180 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Quyết định số 4578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vân Canh giai đoạn 2009 - 2020. 
18-12-2015 Quyết định số 4577/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Giảm quá tải tại các bệnh viện công lập của tỉnh Bình Định đến năm 2020. 
17-12-2015 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
16-12-2015 Quyết định số 4544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu "Tri thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định". 
15-12-2015 Quyết định số 4522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá xử lý nước thải từ năm 2016 đến năm 2018 của Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phú Tài. 
15-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 
14-12-2015 Quyết định số 4495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định. 
10-12-2015 Quyết định số 4458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
08-12-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
07-12-2015 Quyết định số 4404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện của Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường. 
07-12-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời chính sách, chế độ ưu đãi đối với các Trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
01-12-2015 Quyết định số 4316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ định giá đất cụ thể từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường. 
27-11-2015 Quyết định số 4282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê. 
24-11-2015 Quyết định số 4246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
19-11-2015 Quyết định số 4176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định năm 2015. 
19-11-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 131/2005/QĐ-UBND ngày 13/12/2005 của UBND tỉnh về việc quy định công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
18-11-2015 Quyết định số 4162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức tiền ăn thường xuyên đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, Trường Năng khiếu thể thao tỉnh. 
18-11-2015 Quyết định số 4158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
16-11-2015 Quyết định số 4115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 
16-11-2015 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã. 
Chuyển tới trang:  /9       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,208 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner