Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 41 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Khóa XI về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặt dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 
22-07-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
22-07-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại Phí và Lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
22-07-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. 
22-07-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 
22-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. 
22-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
24-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐNDKXII của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐNDKXII của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐNDKXII của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
22-04-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-04-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 
22-04-2016 Quyết định số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa - Thể thao trực thuộc UBND tỉnh Bình Định. 
22-04-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài. 
22-04-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
22-04-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 
22-04-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 
22-04-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-04-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-12-2015 Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,350 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner