Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 137 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2018 Quyết định số 4456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 
14-12-2018 Quyết định số 4455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 
14-12-2018 Quyết định số 4454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Cát Hải, huyện Phù Cát đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 
14-12-2018 Quyết định số 4453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học phổ thông số 3 Tuy Phước, huyện Tuy Phước đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 
14-12-2018 Quyết định số 4452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 
14-12-2018 Quyết định số 4451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 
14-12-2018 Quyết định số 4450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Tam Quan, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 
14-12-2018 Quyết định số 4449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học phổ thông An Lương, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 
14-12-2018 Quyết định số 4406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và chi cục chuyên ngành trực thuộc Sở Y tế. 
07-12-2018 Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
05-12-2018 Quyết định số 4279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
05-12-2018 Quyết định số 4278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương. 
30-11-2018 Quyết định số 4201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 
30-11-2018 Quyết định số 4200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc. 
29-11-2018 Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
27-11-2018 Quyết định số 4161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 
16-11-2018 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
01-11-2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tỉnh Bình Định. 
31-10-2018 Quyết định số 3825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
29-10-2018 Quyết định số 3741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
Chuyển tới trang:  /7       Số văn bản mỗi trang: 
23,667,931 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner